Verkoop van goudreserve


Verkoop van de goud reserve het einde van Nederland.

Er bestaan drie soorten geld: vals geld, gedekt en ongedekt geld. Als we het realistisch bekijken, kunnen we zeggen dat het enige verschil tussen vals en ongedekt geld is, dat de laatste door de overheid uit het niets wordt gecreƫerd en de eerste door criminelen. Gedekt geld kon alleen worden bijgedrukt als de onderliggende goudvoorraad, die voor de dekking zorgde, werd vergroot. Het papier werd dus gedekt door de goudvoorraad en was zelfs op verzoek om te ruilen voor puur goud.

Na het loslaten van de goudstandaard door de Zwitserse centrale bank in 1997 bestaat het gedekte geld volgens Lips (Zwitserse bankier) niet meer. We moeten het nu doen met ongedekt geld, waarbij de waarde gebaseerd is op hoop en vertrouwen.

De geschiedenis leert helaas dat het met ongedekt geld altijd verkeerd afloopt. Overheden kunnen de verleidingen van gratis geld bijdrukken meestal niet aan. Op de vraag van een Amerikaans congreslid of we nu weer dat risico lopen, antwoordde de toenmalige president van de federale bank Alan Greenspan dat hij hoopte dat het dit keer goed afloopt. (De goud standaard werd voor de eerste keer begin 1930 losgelaten, met alle dramatische gevolgen van dien, direkt na de tweede wereld oorlog werd de goudstandaard weer geintroduceerd).

Ja, u leest het goed, we moeten hopen dat het dit keer goed afloopt, terwijl de Amerikanen de geldpers continue laten draaien om de economie drijvend te houden, doet ook de EU en dus Nederland vrolijk mee aan dit spelletje Russische roulette op de montaire markt.

Nederland is van af 1875 een zeer actieve speler geweest op de intertionaale goudmarkt, op basis daarvan heeft Nederland zich een goudvoorraad verworven, die uit gedrukt als een percentage per hoofd van de bevolking Nederland op de 4de plaats op de wereld rang lijst van goudbezitters zet. Die goudvoorraad heeft er mede toe bijgedragen dat er op de monetaire markt een groot vertrouwen was voor de Nederlandse munteenheid " de Gulden" immers het door Nederland uitgegeven geld werd volledig gedekt door de goudvoorraad.

In 1999 (na het loslaten van de goud standaard) Is er door de toenmalige minister van Financien Zalm in Europees verband een overkomst gesloten die verkoop van goud regelt door de centrale banken die de overeenkomst (de op dat moment EU landen +Zwitserland) hebben ondertekend. Die overeenkomst kwam als een totale verrassing voor de monetaire wereld, immers er was en is niet werkelijk een motief te vinden om de goud voorraad te verkopen. Sterker nog voor elk individueel land binnen de EU is en was de goud voorraad een garantie, dat men bij het uiteenvallen van de EU of bij een herhaling van de dramatische jaren '30 (eerste keer loslaten van de goud standaard), men terug kon vallen op de goud voorraad. Vanuit die visie is het verkopen van goud gelijk te stellen aan monetaire zelfmoord.

Zeer opvallend hierbij is dat het Britse verenigd koninkrijk bij een verlenging van de overeenkomst uit 1999 in 2004 afhaakte, niet meer de verkoop van de goud voorraad in europees verband geregeld wilde zien.

In dat verband wijzen wij erop dat hetzelfde land ook geen deel uitmaakt van de in 2002 geintroduceerde EURO zone. Het kan dan ook niet anders dan dat die overeenkomst gezien moet worden als een voorspel van de voor Nederland zo dramatische introductie van de Euro in 2002 (de Gulden is met een waarde van 85 % van de werkelijke waarde ingebracht in de Euro, derhalve een bezits vermindering voor de nederlandse burger van 15 %, waarbij kan nog aangetekend kan worden dat de goudvoorraad wel een onderdeel is geweest van de waarde bepaling van de Gulden op het moment van inbreng.

M.a.w het verkopen van een deel van de goud voorraad heeft de waarde van de gulden nadelig beinvloed op het moment van inbreng in de euro zone). Door de meeste Economen wordt de introductie van de Euro voor Nederland dan ook gezien als de grootste wisseltruc na het door Alva invoeren van de 10de penning.

We plaatsen nog een kant tekening bij het verkoop beleid, Duitsland dat een absolute goud voorraad heeft 4,5 maal groter dan de Nederlandse goudvoorraad. Verkoopt in de periode 1999-2004 (eerste periode van de overeenkomst slecht 35 ton goud, terwijl volgens de zelfde overeenkomst Nederland verplicht is 235 ton goud te verkopen? Terwijl Frankrijk met een goud vorraad van ruim 3000 ton in het geheel niets verkoopt.

Conform de overeenkomst zal Nederland de goud voorraad tot aan 2009 door verkopen naar 612,5 ton brengen, in een periode van 10 jaar (1999-2009) is dan de Nederlandse goud voorraad verlaagt met 400 ton.

We vergelijken dat cijfer nog maar weer even met dat van Duitsland die in de zelfde periode slecht 70 ton verkocht zal hebben en per 2009 een goud voorraad zal bezitten van 3405 ton.Dit terwijl de ECB een organisatie uit het niets gecreerd per maart 2004 een goud voorraad heeft van 767 ton ? En indien die trent zich voortzet per 2009 ruim 1500 ton in de kluis zal hebben.

De volgende vraag is dan ook terecht" wat is het motief voor de europeese centrale bank een goud voorraad aan te leggen dit terwijl de goudstandaard is losgelaten". Per Januarie 2008 is de goud voorraad van de ECB gestegen naar meer dan 3000 ton. Interessant in dit kader is te zien dat de verkoop van goud onder het contract door de EU landen (contracts partners zonder zwitserland) onder het contract gezamelijk 705 ton goud hebben verkocht.

Leggen we de cijfers naast elkaar dan ontstaat het beeld dat de er sprake is van een verplaatsing van lokale goud voorraden van centrale banken binnen de EU naar de ECB (centrale EU bank) terwijl zowel Frankrijk als Duistland daaraan niet mee doen.

De Europese Centrale Bank wordt gefinancierd door de EU lidstaten, derhalve heeft Nederland de verkopen van haar goud reserves aan de Europese Centrale Bank zelf gefinancierd.

Als we de opbrengst van de verkoop afzetten tegen de huidige (2008) marktprijs voor goud wordt duidelijk dat dit beleid heeft geleid tot enorme verliezen. Anders gezegd Milliarden zijn verloren gegaan. Verliezen die niet gecompenseerd of terug gewonnen kunnen worden.

Met deze aktie heeft de Nederlandse regering Bankroof gelegaliseerd.De conclusie, dat indien men in 2009 de goudstandaard weer introduceerd er monetair gezien een zeer sterke as Duitsland/Frankrijk is ontstaan met een afgezwakt Nederland is niet alleen gerechtvaardigd maar feitelijk ook juist.

Met de verkoop van de goud voorraad maakt Nederland zich op voor wat men in de zaken wereld een " vijandelijke overname", noemt.

Nederland maakt zich mede door het verkopen van de goud reserve op voor een volledige overgave aan krachten en machten die zich buiten het gezichtsveld van de Nederlandse burger bevinden. Daarmee houdt Nederland op een op een souvereine staat te zijn terwijl van een werkelijke democratie al lang geen sprake is.

De opdrachtgevers en uitvoerders van de uitverkoop van de Nederlandse goud reserves, Gerrit Zalm en Nout Wellink moeten worden veroordeeld volgens de krijgswet zoals we hebben beschreven in het openings artikel op de website.

De op plotselinge mysterieuze wijze overleden Wim Duisenberg moet evenals Gerrit Zalm en Nout Wellink gezien worden als een van de hoofdschuldigen aan de uitverkoop van de Nederlandse goud reserves.

De Daders:

Alle betrokkenen die schuldig zijn aan deze misdaad, zijn landverraders. En moeten worden berecht onder de krijgswet, die de doodstraf erkend.

De uitverkoop van de rest van de Nederlandse goud voorraden moet onmiddelijk verboden worden, de goud voorraden behoren toe aan het Nederlandse volk. En zijn het fundament van een stabiele economie. Als zodanig kan het Nederland behoeden voor een extreme terugval in de economie en alle gevolgen daaraan verbonden. Zoals ekonomiese chaos!

Tevens zijn de goudvoorraden een garantie voor de economische onafhankelijkheid van Nederland, waardoor Nederland haar belangen in chaotische tijden kan beschermen.


Terug naar Boven!