Uit Het Politieke Leven


Geen belijdenis

Ex-zeeman Hans van de Voet monstert af als hoofddirecteur van de Rijks Voorlichtingsdienst. Dat de RVD wordt gezien als een instantie die met name het koniklijk huis zoveel mogelijk afschermt, deert hem in het geheel niet. "Ik moet vertellen wat functioneel is. Ik moet niets vertellen over het privé-bestaan. Waar die grens wordt gelegd, wordt mede vorm gegeven door mij."
Sinds de Irene-affaire in het voorjaar van 1964 is de RVD bij Koninklijk Besluit belast met de voorlichting over het koninklijk huis. De begeleiding van de verloving van Irene met de Spaanse carlist Hugo Carlos was een warboel. Er is geprobeerd lering te trekken uit die geschiedenis.
Zou een debâcle als met de Windsors in Groot-Brittannië ook in Nederland denkbaar zijn?
"Nee, in onze systematiek niet. Maar dan ga ik ervanuit dat dan ook iedereen zich aan die systematiek houndt. In ieder geval is binnen het systeem iedereen alert op wat er mis kan gaan. Onze spelregels zijn goed. Die voorkomen rampen als rond het Britse koninklijke huis. Omdat het geheel sluitend is gemaakt. Dat is de grap."
"Er is een instantie, de RVD, die ressorteert onder de minister-president. Alles wat ik doe, rapporteer ik. Het is ook controleerbaar voor het parlement. Het loopt rond bij ons."
Maar moet je als voorlichter een rol willen hebben in een systeem dat gericht is op afscherming, althans op bescherming? Is dat wel uw taak? Als wij van de krant bij voorbeeld aan u vragen: heeft Willem-Alexander als toekomstig vorst belijdenis gedaan in de hervormde kerk?, dan zegt u: dat is een privé-zaak. Toch?
"Nee, dan zeg ik: hij heeft géén belijdenis gedaan. Als jullie dan vragen: waarom niet, dan pas zeg ik: dat is een privé-zaak."

-De Volkskrant, 7 oktober 1995-Terug naar Boven!