Anti Nederlandse Aktiviteiten


In een brief aan de door de VVD aangestelde Minister President Mark Rutte, schrijven de economen Sylvester Eijfinger, Arnold Heertjes, Lex Hoogduin, en Rick Van Der Ploeg het volgende. "De EURO landen moeten meer bereid zijn om meer geld beschikbaar te stellen aan hun eigen noodfonds, om uiteenvallen van de EURO ZONE te voorkomen." Met deze recommendaties wordt bedoeld dat geld betaald door de Nederlandse belasting betaler, wordt gebruikt om de falende EURO op te stutten. En het onvermijdelijke in elkaar storten van de EU, en de EURO ZONE te voorkomen, het gebruik van Nederlandse belastingen voor deze doeleinden is plundering van de Nederlandse belasting betaler. Door de recommendaties van boven genoemde economen zetten zij Minister President Mark Rutte onder druk, zij zijn daar door schuldig aan anti Nederlandse actviteiten. Geeft Rutte toe aan de recommendaties, dan is ook hij schuldig aan anti Nederlandse activiteiten. Deze anti nederlandse aktiviteiten zijn strafbaar onder het wetboek van strafrecht, ook onder de krijgswet zijn genoemde anti Nederlandse aktiviteiten strafbaar, met lang durige gevangenisstraffen, tbs.

Arnold Heertjes

Arnold Heertjes (econoom)

Lex Hoogduin

Lex Hoogduin (econoom)

Rick Van Der Ploeg

Rick Van Der Ploeg (econoom)

Rick Van Der Ploeg

Sylvester Eijffinger (econoom)


Jeroen Dijsselbloem
(min van financien)

Jeroen Dijsselbloem, is een fanatiek Eurofiel. Onder Dijsselbloem loopt de staatschuld van Nederland op met 41 miljoen euro per dag, Dijsselbloem woont in Wageningen met een konkubine, en 2 kinderen. Hij houdt van een Bourgoundise levenstijl, luistert vaak en graag, naar de kakofoniese en chaotiese muziek uit de Amerikaanse drugkultuur! Het is zijn gewoonte om uurenlang samen met 4 door modder en mest besmeurde stinkende varkens, in hum hokken door te brengen, Wat is de phsychologiese konditie van Jeroen Dijsselbloem? Hij is fel gekant tegen de herinvoering van de gulden, en herstel van de souvereiniteit van Nederland, ook over Nederlands snel slinkende goud vooraden en reserves, will hij niets horen! Jeroen Dijsselbloem verdient 400,000 euro per jaar! Dijsselbloem is sterk beinvloed door Sicco Mansholt, Mansholt was geinspireert door Arseny Zverev minister van financieen onder Jozef Stalin.


Mark Rutte
(minister president)

Min. Pres. Mark Rutte is niet door de algehele stemgerechtigde bevolking van Nederland op democratische wijze gekozen, voor Min. President. Maar Rutte is door elite machtsfiguren binnen zijn partij de VVD naar voren geschoven als Minister President, daarom is zijn posite dictatoriaal. Rutte hult zijn leven in een overdreven privacy en geheimzinnigheid; deze zijn vaak een vorm van deceptie. Lijdt hij aan een form van Homophilie? Min, Pres. Mark Rutte is verplicht net zoals Min Jan Kees De Jager, zich door onafhanklijke ziekte van HIV/aids deskundige, te laten testen, zonder aanziens des persoons, test hij positief en is hij geinfecteerd en besmet met ziekte van HIV/AIDS, dan dient hij onmiddellijk af te treden. Als Minister President van Nederland, die eventueel aan Homophilie lijdt, is hij vatbaar voor chantage. De broer van Rutte, leed aan een ver gevorderde form van homophilie, waar door hij besmet en geinfecteerd raakte met de ziekte van HIV/AIDS. Hij teerde weg onder hevige pijnen koortsen hallusinataties en verdwazingen. Zo ver bekent had hij geen kontakt opgenomen met deskundigen op het gebied van genezing van homophilie! Zoals Dr. G. M. J. Van Den Aardweg.Terug naar Boven!